سبد خرید 0

تقویم آموزشی

نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت)قیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تربیت کارشناس" مهندسی نفت"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
172ساعت1.332.000 ثبت نام
دوره تربیت کارشناس" مهندسی شیمی"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
158ساعت1.206.000 ثبت نام
دوره تربیت کارشناس" PIPING"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
118ساعت1.176.000 ثبت نام
دوره تربیت کارشناس" تجهیزات دوار و ثابت"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
64ساعت468.000 ثبت نام
دوره مقدماتی ASPEN HYSYS1398/8/916ساعت260.000 برگزار شده (امکان ثبت نام در دوره آفلاین)
دوره پیشرفته ASPEN HYSYS1398/8/1616ساعت280.000 ثبت نام
دوره مقدماتی تئوری PIPING1398/8/2218ساعت270.000 ثبت نام
انتخاب متریال پایپینگ (Material Selection)1398/8/2316ساعت260.000 ثبت نام
دوره مقدماتی ASPEN PLUS1398/8/2316ساعت280.000 ثبت نام
دوره آموزشی PFD & P&ID1398/8/2636ساعت340.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با تجهیزات دوار1398/8/3024ساعت390.000 ثبت نام
دوره جامشع PETREL1398/8/3024ساعت290.000 ثبت نام
استاندارد های ASME صنعت پایپینگ (Piping standard )1398/9/616ساعت270.000 ثبت نام
دوره پیشرفته تئوری PIPING1398/9/718ساعت320.000 ثبت نام
دوره جامع ECLIPSE1398/9/1424ساعت290.000 ثبت نام
دوره AUTOCAD 2D & 3D1398/9/2016ساعت280.000 ثبت نام
دوره جامع نرم افزار PDMS1398/9/2118ساعت290.000 ثبت نام
دوره مقدماتی COMSOL1398/9/2116ساعت280.000 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/9/2424ساعت290.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با تجهیزات ثابت1398/9/2824ساعت390.000 ثبت نام
دوره DRILLING OFFICE1398/9/2824ساعت290.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با شیر های صنعتی 1398/10/416ساعت270.000 ثبت نام
دوره DATASHEET1398/10/518ساعت290.000 ثبت نام
دوره GEOLOG1398/10/1224ساعت290.000 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزاد جزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تربیت کارشناس" PIPING"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
118ساعت1.176.000 ثبت نام
دوره تربیت کارشناس" تجهیزات دوار و ثابت"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
64ساعت468.000 ثبت نام
دوره جامعSOLIDWORKS1398/8/932ساعت290.000 ثبت نام
دوره مقدماتی تئوری PIPING1398/8/2218ساعت270.000 ثبت نام
انتخاب متریال پایپینگ (Material Selection)1398/8/2316ساعت260.000 ثبت نام
دوره آموزشی PFD & P&ID1398/8/2636ساعت340.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با تجهیزات دوار1398/8/3024ساعت390.000 ثبت نام
استاندارد های ASME صنعت پایپینگ (Piping standard )1398/9/616ساعت270.000 ثبت نام
دوره پیشرفته تئوری PIPING1398/9/718ساعت320.000 ثبت نام
دوره AUTOCAD 2D & 3D1398/9/2016ساعت280.000 ثبت نام
دوره جامع نرم افزار PDMS1398/9/2118ساعت290.000 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/9/2424ساعت290.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با تجهیزات ثابت1398/9/2824ساعت390.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با شیر های صنعتی 1398/10/416ساعت270.000 ثبت نام
دوره DATASHEET1398/10/518ساعت290.000 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره “تربیت کارشناسHSE”امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
108 ساعت954.000 ثبت نام
دوره تربیت افسر hse1398/8/424ساعت290.000 ثبت نام
دوره HSE-MS1398/8/1816ساعت240.000 ثبت نام
دوره تدوین و نگارش HSE Plan1398/9/616ساعت240.000 ثبت نام
دوره آمادگی آزمون استخدامی HSE1398/9/164ساعت90.000 ثبت نام
دوره ایمنی وبازرسی ماشین آلات صنعتی1398/9/1816ساعت250.000 ثبت نام
سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001 , 45001) IMS)1398/9/2124ساعت290.000 ثبت نام
دوره ارزیابی ریسک1398/10/68ساعت190.000 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تربیت کارشناس"کنترل پروژه"امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
48ساعت348.000 ثبت نام
دوره MS-PROJECT
1398/8/1824ساعت290.000 ثبت نام
دوره Primavera
1398/9/924ساعت290.000 ثبت نام
keyboard_arrow_up