سبد خرید 0

تقویم آموزشی

نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزاد قیمت دانشجوییجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تربیت کارشناس “طراحی فرآیند”بدون تاریخ انقضاءفشرده: 1341.680.0001.260.000 ثبت نام
دوره تربیت کارشناس PIPINGبدون تاریخ انقضاءفشرده: 1701.820.0001.360.000 ثبت نام
دوره مقدماتی تئوری PIPING1398/4/27فشرده: 20300.000255.000 برگزار شده
انتخاب متریال پایپینگ (Material Selection)1398/5/10فشرده: 20320.000272.000 برگزار شده
دوره مقدماتی آموزش ASPEN HYSYS1398/5/10فشرده: 16340.000289.000 برگزار شده
استاندارد های ASME صنعت پایپینگ (Piping standard )1398/5/17فشرده: 20330.000280.500 ثبت نام
دوره پیشرفته تئوری PIPING1398/5/24فشرده: 30420.000357.000 برگزار شده
دوره جامع آشنایی با تجهیزات دوار1398/5/31فشرده: 20480.000408.000 ثبت نام
دوره تئوری آشنایی با شیر های صنعتی و کارکرد آنها1398/6/1فشرده: 10260.000221.000 ثبت نام
دوره پیشرفته آموزش ASPEN HYSYS1398/6/7فشرده: 32530.000450.500 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/6/7فشرده: 32580.000493.000 ثبت نام
دوره نرم افزاری پایپسیم pipesim1398/6/14فشرده: 16350.000297.500 ثبت نام
دوره آموزشی PFD & P&ID1398/6/14فشرده: 24380.000323.000 ثبت نام
دوره نرم افزاری AUTO CAD1398/6/20فشرده: 20320.000272.000 ثبت نام
دوره جامع نرم افزار CADWORX1398/6/21فشرده: 20340.000289.000 ثبت نام
دوره جامع نرم افزار PDMS1398/6/26فشرده: 30440.000374.000 ثبت نام
تفسیر و ارزیابی نمودار های پتروفیزیکی با نرم افزار GEOLOG1398/6/27فشرده: 24480.000408.000 ثبت نام
دوره دیتاشیت (Datasheet)1398/7/5فشرده: 20490.000416.500 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت)قیمت آزادقیمت دانشجوییجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تربیت کارشناس PIPINGبدون تاریخ انقضاءفشرده: 1701.820.0001.360.000 ثبت نام
دوره مقدماتی تئوری PIPING1398/4/27فشرده: 20300.000255.000 برگزار شده
انتخاب متریال پایپینگ (Material Selection)1398/5/3فشرده: 20320.000272.000 برگزار شده
استاندارد های ASME صنعت پایپینگ (Piping standard )1398/5/17فشرده: 20330.000280.500 ثبت نام
دوره پیشرفته تئوری PIPING1398/5/24فشرده: 30420.000357.000 ثبت نام
دوره جامع آشنایی با تجهیزات دوار (پمپ،کمپرسور،توربین گاز و بخار،فن)1398/5/31فشرده: 20480.000408.000 ثبت نام
دوره تئوری آشنایی با شیر های صنعتی و کارکرد آنها1398/6/1فشرده: 10260.000221.000 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/6/7فشرده: 32580.000493.000 ثبت نام
دوره آموزشی PFD & P&ID1398/6/14فشرده: 24380.000323.000 ثبت نام
دوره نرم افزاری پایپسیم pipesim1398/6/14فشرده: 16350.000297.500 ثبت نام
دوره نرم افزاری AUTO CAD(نقشه کشی صنعتی) ویژه PIPING 1398/6/14فشرده: 20320.000272.000 ثبت نام
دوره جامع نرم افزار CADWORX(نرم افزار طراحی خط لوله در صنعت PIPING )1398/6/21فشرده: 21340.000289.000 ثبت نام
دوره جامع نرم افزار PDMS(نرم افزار طراحی خط لوله در صنعت PIPING )1398/6/28فشرده: 30440.000374.000 ثبت نام
دوره دیتاشیت (Datasheet)1398/7/5فشرده: 20490.000416.500 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزادقیمت دانشجوییجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره “تربیت کارشناسHSE”بدون تاریخ انقضاءفشرده: 961.090.000840.000 ثبت نام
دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS1398/4/27فشرده: 16290.000246.500 برگزار شده
دوره آموزشی تربیت افسر HSE1398/5/3فشرده: 24360.000306.000 برگزار شده
دوره ارزیابی و مدیریت ریسک1398/5/24فشرده: 16320.000272.000 برگزار شده
سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001) IMS)1398/6/4فشرده: 24390.000331.500 ثبت نام
دوره تدوین و نگارش HSE Plan1398/6/14فشرده: 16280.000238.000 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت)جزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تربیت کارشناس ” پلنت های صنعتی”‎1398/5/3فشرده: 80 ثبت نام
نقشه خوانی تابلو برق های صنعتی LV.MV1398/5/3فشرده: 10 ثبت نام
آموزش نقشه کشی با نرم افزار EPLAN1398/5/10فشرده: 15 ثبت نام
تست تجهیزات در یک پلنت صنعتی LV.MV.HV1398/5/24فشرده: 10 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/6/7فشرده: 32 ثبت نام
رله و حفاظت1398/5/31فشرده: 15 ثبت نام
نرم افزار etap1398/6/14فشرده: 20 ثبت نام
دوره تئوری ابزار دقیق1398/6/16فشرده: 20 ثبت نام
Feeder sizing1398/6/21فشرده: 10 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزادقیمت دانشجوییجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی نرم افزار PLC1398/5/26فشرده: 30560.000476.000 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/6/7فشرده: 32580.000493.000 ثبت نام
دوره بازرسی جوش1398/6/7فشرده: 40520.000442.000 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزاری MS-PROJECT1398/6/14فشرده: 24440.000374.000 ثبت نام
دوره نرم افزاری AUTO CAD(نقشه کشی صنعتی) ویژه PIPING1398/6/14فشرده: 20320.000272.000 ثبت نام
دوره آموزشی PFD & P&ID1398/6/14فشرده: 24380.000323.000 ثبت نام
دوره تئوری ابزار دقیق
1398/6/16فشرده: 20340.000298.000 ثبت نام
دوره دیتاشیت (Datasheet)
1398/7/5فشرده: 20490.000416.500 ثبت نام
keyboard_arrow_up