سبد خرید 0

دوره های آنلاین

نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
آموزش ASPEN PLUS16ساعت3500001399/01/07 ثبت نام
نرم افزار COMSOL16ساعت400.0001399/01/11 ثبت نام
دوره تئوری ابزار دقیق24ساعت450.0001399/01/11 ثبت نام
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تجهیزات دوار(پیشرفته)16ساعت300.0001399/01/07 ثبت نام
دوره تجهیزات ثابت16ساعت450.0001399/01/09 ثبت نام
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تدوین و نگارش HSE Plan16ساعت350.0001399/01/07 ثبت نام
دوره ایمنی و بازرسی ماشین آلات صنعتی ( جرثقیل، لیف تراک و… )16ساعت350.0001399/01/12 ثبت نام
دوره آمادگی آزمون های استخدامی4ساعت150.0001399/01/17 ثبت نام
سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001,45001) IMS)24ساعت450.0001399/01/18 ثبت نام
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره نرم افزاری petrel16ساعت450.0001399/01/07 ثبت نام
نرم افزار SAPHIR16ساعت450.0001399/01/09 ثبت نام
تفسیر و ارزیابی نمودار های پتروفیزیکی با نرم افزار GEOLOG16ساعت450.0001399/01/11 ثبت نام
نرم افزار OLGA16ساعت450.0001399/01/13 ثبت نام
دوره جامع آموزشی نرم افزاری ECLIPSE16ساعت450.0001399/01/13 ثبت نام
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی نرم افزار SOLIDWORKS24ساعت550.0001399/01/07 ثبت نام
دوره آموزش نرم‌افزار (ANSYS (mechanical32ساعت650.0001399/01/11 ثبت نام
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره آموزش نرم‌افزار ANSYS FLUENT60ساعت1.300.0001399/01/18 ثبت نام
keyboard_arrow_up