سبد خرید 0

کلاس های حضوری

نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزاد جزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره جامع SOLIDERWORKS1398/8/924ساعت290.000 ثبت نام
دوره آموزشی PFD & P&ID1398/8/2636ساعت340.000 ثبت نام
دوره جامع PETREL1398/8/3024ساعت290.000 ثبت نام
دوره جامع ECLIPSE1398/9/1424ساعت290.000 ثبت نام
دوره آموزشی نرم افزار MATLAB1398/9/2424ساعت290.000 ثبت نام
دوره DRILLING OFFICE1398/9/2824ساعت290.000 ثبت نام
نام دورهتاریخ شروعمدت(ساعت) قیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره “تربیت کارشناسHSE”امکان ثبت نام
تا انتهای ترم پاییز
108 ساعت954.000 ثبت نام
دوره تربیت افسر hse1398/8/424ساعت290.000 ثبت نام
دوره HSE-MS1398/8/1816ساعت240.000 ثبت نام
دوره تدوین و نگارش HSE Plan1398/9/616ساعت240.000 ثبت نام
دوره آمادگی آزمون استخدامی HSE1398/9/164ساعت90.000 ثبت نام
دوره ایمنی وبازرسی ماشین آلات صنعتی1398/9/1816ساعت250.000 ثبت نام
سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001 , 45001) IMS)1398/9/2124ساعت290.000 ثبت نام
دوره ارزیابی ریسک1398/10/68ساعت190.000 ثبت نام
keyboard_arrow_up