دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس جعفری
شروع دوره: 18 آبان ماه

شامل 2 دوره:

1.نرم افزار MS-PROJECT

2.نرم افزار Primavera

مجموع زمان کل دوره 48 ساعت

group0
580,000 تومان

سومین دوره آموزشی PFD & P&ID

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس فاطمی نسب

شروع دوره : 26 آبان ماه

مخاطبان:مهندسان فرآیند،طراحان تجهیزات دانشجویان رشته مهندسی شیمی،فرآیندو HSE،گروه های تست و راه اندازی،شاغلین درصنعت نفت وگازدربخش های بهره برداری،تعمیرات ونگهداری،ناظران ایمنی و HAZOP

با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی شیمی (شامل 8 دوره از جمله دوره آموزشیPFD & P&ID می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس مهندسی شیمی به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز  مراجعه نمایید.

group0
340,000 تومان

دوره آموزشی نرم افزار Primavera

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس جعفری

شروع دوره : 9 آذر ماه

مخاطبان دوره : کلیه علاقمندان به حوزه پروژه،دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، عمران، مدیریت و…،شاغلین حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت پروژه و …

با شرکت در دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه (شامل 2دوره از جمله دوره Primaveraمی باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه به دپارتمان عمومی مراجعه نمایید.

group0
290,000 تومان

دومین دوره نرم افزاری AUTO CAD 2D&3D

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره: دکتر جبه داری

شروع دوره :14 آذر ماه

مخاطبان دوره: کلیه کارشناسان، بازرسان و ناظران شرکت های نفتی و مهندسین رشته های مهندسی مکانیک، شیمی، نفت و پتروشیمی وعلاقمند به PIPING

با شرکت در دوره تربیت کارشناس piping (شامل 7دوره از جمله دوره نرم افزاری AUTO CAD(نقشه کشی صنعتی) ویژهPIPING می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناسpiping به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز یا دپارتمان مهندسی مکانیک مراجعه نمایید.

group0
280,000 تومان

دوره آموزشی نرم افزاری MS-PROJECT

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس جعفری

شروع دوره :18آبان ماه

مخاطبان دوره : کلیه علاقمندان به حوزه پروژه،دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، عمران، مدیریت و…،شاغلین حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت پروژه و …

با شرکت در دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه (شامل 2دوره از جمله دوره MS_PROJECTمی باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه به دپارتمان عمومی مراجعه نمایید.

group0
290,000 تومان

دوره بازرسی جوش

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس پورمنصوری

شروع دوره :7شهریور ماه

اتمام دوره:22شهریور ماه

مخاطبان : مهندسان متالوژی و مواد،مکانیک،عمران و سایر علاقه مندان به بازرسی جوش

group0
520,000 تومان
20%
تخفیف

دوره نرم افزاری AUTO CAD(نقشه کشی صنعتی) ویژهPIPING

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره: دکتر جبه داری

شروع دوره :14شهریور ماه

اتمام دوره:15شهریور ماه

مخاطبان دوره: کلیه کارشناسان، بازرسان و ناظران شرکت های نفتی و مهندسین رشته های مهندسی مکانیک، شیمی، نفت و پتروشیمی وعلاقمند به PIPING

با شرکت در دوره تربیت کارشناس piping (شامل 8دوره از جمله دوره نرم افزاری AUTO CAD(نقشه کشی صنعتی) ویژهPIPING می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناسpiping به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز یا دپارتمان مهندسی مکانیک مراجعه نمایید.

group9
320,000 تومان 256,000 تومان
20%
تخفیف

دوره تئوری ابزار دقیق

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس غرباوی

شروع دوره :پنجشنبه 16شهریور ماه

اتمام دوره:دوشنبه 25شهریور ماه

مخاطبان: دانشجویان رشته های مکانیک، برق، کامپیوتر و ابزاردقیق و تمامی رشته های مرتبط با صنعت و اتوماسیون و ابزاردقیق وشاغلین در صنعت و اتوماسیون و ابزار دقیق

group1
340,000 تومان 272,000 تومان