دوره تربیت کارشناس HSE

بدون امتیاز 0 رای

مدرسین دوره:مهندس بهمنی،مهندس بابک پور
شروع دوره:20تیر ماه
اتمام دوره:8شهریور ماه

شامل 5دوره:
1.HSE MS
2.افسرس HSE
3.ارزیابی ریسک
4.مدیریت یکپارچهISO9001,14001,18001) IMS)
5.تدوین ونگارش HSE PLAN
مجموع زمان کل دوره 88ساعت

group1
1,640,000 تومان

سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001,45001) IMS)

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس بهمنی 

شروع دوره: 31مرداد ماه

اتمام دوره: 8شهریور ماه

مخاطبان دوره:کلیه افراد شاغل در صنعت، دانشجویان رشته های فنی مهندسی ، HSE ، بازرسی و بهداشت

با شرکت در دوره تربیت کارشناس HSE(شامل 5دوره از جمله دوره سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001) IMS)می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس HSE به دپارتمان HSEمراجعه نمایید.

group0
390,000 تومان
50%
تخفیف

دوره تدوین و نگارش HSE Plan

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس بهمنی 

شروع دوره :17مرداد ماه

اتمام دوره: 18مرداد ماه

مخاطبان دوره:کلیه افرادشاغل درصنعت،دانشجویان رشته های فنی مهندسی ،HSE،بازرسی و بهداشت

(با شرکت در دوره تربیت کارشناس HSE(شامل 5دوره از جمله دوره تدوین و نگارش HSE Planمی باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس HSE به دپارتمان HSEمراجعه نمایید.

group0
290,000 تومان 145,000 تومان

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس بهمنی 

شروع دوره: 27 تیر ماه

اتمام دوره: 28 تیر ماه

مخاطبان دوره:کلیه افرادشاغل درصنعت،دانشجویان رشته های فنی مهندسی،HSE،بازرسی و بهداشت

با شرکت در دوره تربیت کارشناس HSE(شامل 5دوره از جمله دوره HSE-MSمی باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس HSE به دپارتمان HSEمراجعه نمایید.

 

group2
290,000 تومان
15%
تخفیف

دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس بابک پور 

شروع دوره: 24مرداد ماه

اتمام دوره: 25مرداد ماه

مخاطبان دوره:کلیه افرادشاغل درصنعت،دانشجویان رشته های فنی مهندسی،HSE،بازرسی وبهداشت

با شرکت در دوره تربیت کارشناس HSE(شامل 5دوره از جمله دوره ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس HSE به دپارتمان HSEمراجعه نمایید.

group1
320,000 تومان 272,000 تومان

دوره آموزشی تربیت افسر HSE

بدون امتیاز 0 رای

مدرس دوره:مهندس بهمنی 

شروع دوره: 3مرداد ماه

اتمام دوره: 11مرداد ماه

مخاطبان دوره:کلیه افرادشاغل درصنعت،دانشجویان رشته های فنی مهندسی،HSE،بازرسی وبهداشت

با شرکت در دوره تربیت کارشناس HSE(شامل 5دوره از جمله دوره افسر HSEمی باشد)از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس HSE به دپارتمان HSEمراجعه نمایید.

group0
360,000 تومان